Korzo

Soutěžní skica

Náš příspěvek do vyzvané minisoutěže, jak je možné pojmout vybavení Uměleckého vzdělávacího centra Národní galerie v Praze v KORZU Veletržního paláce.

Primárně se pro návrh inspirujeme dobovou estetikou funkcionalistického nábytku s „pokrokovými“ trubkovými konstrukcemi a současně Corbusiérovskou myšlenkou modulů, opakování a skladebnosti prvků. Jako jeden z podstatných problémů pro vzdělávací centrum vnímáme akustiku s dlouhým dozvukem. Tento problém regulujeme svěšenou směsicí tlumících prvků, trvale zavěšených v osách sloupů, schopných absorbovat část akustické energie. Jejich sendvičové součásti tvoří i níže svěsitelné plochy jako promítací plátno, panely pro členění prostoru apod. Ke zjemnění akustiky přispívají i víceúčelové lavice z recyklované PUR pěny. Dětským programům vychází vstříc mj. trojí velikost (výška) židlí i stolů. Návrh jsme v souladu se zadáním pojali jako „skicu“ cílové atmosféry centra a současně jako „skici“ vybraných detailů řešení jako jsou pojízdné úložné vozíky se zabudovanými dřezy, stohovatelné plexi stoly, nebo pojízdné multifunkční panely.