Dům zeširoka založený

Od dob antiky se v architektuře opakuje klasická typologie uspořádání domu, která u paty začíná soklem, pokračuje nějak pojednaným tělem, které vrcholí římsou, případně pokračuje štítem. Masová technologie výstavby rodinných domů, „pojímaných jako papírové krabice na technologie“, tuhle hierarchii nivelizuje. Současně ale připravuje domy o kouzlo jejich vkročení do přírody, usazení na pozemek tak, aby to stálo za povšimnutí. Chtěli jsme tentokrát navrhnout dům, zeširoka založený, rozvinutý po pozemku v jediném podlaží, slastně vystavený sluníčku, jako líná kočka. Jednoduchý objem, příjemné měřítko, ale stále s trochou archetypální důstojnosti navíc. Přestože je dům propojený se zahradou nespočtem průchozích oken, silně je akcentujeme, rámujeme intimní vnitřní svět přetažením soklu až do lemování prostupů fasádou, kde pak ukrýváme moderní technologie zabezpečení, stínění, zahradních světel apod. Velkorysou klasiku dokreslují štíhlé sloupy přistínění teras a parkovacího stání. / Studie