Náměstí v Přerově

V Přerově chybí mezi bloky kus města. Je to park nebo náměstí?Ať si vymyslíme jakoukoliv škatulku, žije to i bez ní v každém koutě tohoto prostranství rozmanitým životem. Neměli jsme potřebu toho při návrhu revitalizace tohoto místa měnit mnoho. Stačilo orámovat současné aktivity jejich zázemím. Všechno potřebné od dětského hřiště přes veřejné toalety po in-line dráhu jsme integrovali do velkého mola okolo prázdného univerzálního středu. Neboť pravé veřejné prostranství nesmí mít žádný absolutně předepsaný smysl ani náplň.Umožnilo nám to ponechat veškerou vzrostlou vegetaci nedotčenou a nabídnout existujícím projevům přerovského městského života důstojný rámec. Zbytek je na místních. Je snad architektura o něčem jiném?  

Spolupráce s Lenkou Křemenovou a Davidem Maštálkou (A1Architects)