Interiér Pražských služeb a. s.

Vyzvaná soutěž, která vedla k dopracování studie interiérů. Pražské služby jsou akciovou společností v majetku hl. m. Prahy a zajišťují nezbytný servis jako je péče o komunikace a zejména svoz a zpracování odpadů.Jejich největšímu areálu vévodí panelový dům ze 70. let, který je hlavním sídlem celé administrativy.  Je to ovšem také jedna ze dvou hlavních bran do celého areálu. Záměrem bylo zrekonstruovat budovu, postavit na střeše nástavbu pro top management a upravit nástup včetně fasád.Interiéry jsme pojali v duchu existujícího grafického vizuálu celých pražských služeb. Zeleno oranžovo bílá barevnost se promítá od popelářských vozů přes tiskoviny a web po pracovní kombinézy řidičů.Jídelnu, která slouží jako místo setkávání zaměstnanců z celého areálu od dělníků po topmanažery, jsme pojali jako restauraci, kde si lze sednou pohodlně po menších skupinkách spíše než původní halovou vývařovnu. Střešní nástavba byla navržena z cortenu, stále rezavého plechu.  Výrazně tvarované cizorodé těleso, které na domě přistálo, plynule přešlo do požárního schodiště a objekt tak obsadilo jako plechový drak.

Spolupráce s Lenkou Křemenovou a Davidem Maštálkou (A1Architects)