Sousedství

Sousedství představuje experimentální developerský projekt. Myšlenka  je postavena na vzájemném komunitním výběru budoucích sousedů v pěším areálu.Sousedský areál byl navržen do kontextu unikátní přírodní i urbánní lokality na parcely, na něž byla původně naplánována banální výstavba hrstky solitérních suburbáních vil.Areál je pěší, ale ke každému domu je možné v případě nutnosti dojet kvůli stěhování, požáru nebo nemoci. Bydlení je na jedné straně nabízeno naprosto tržně na základě poptávky jako produkt, který poskytuje solitérní bydlení se zahradou, na druhé straně kompenzuje rizika, která v podobných situacích vznikají.Budoucím obyvatelům je nabídnut stavební pozemek s přilehlou parcelou a nekompromisní hmotová regulace. Sousedé jsou pro areál vybíráni na základě dotazníků a doporučení. K nastěhování a realizaci svého domu tedy nestačí jen peníze.Obdobná zdánlivě paradoxní marketingová strategie je dlouhodobě prověřena u produktů jako Rolls-Royce, ale třeba i začátek služby Gmail. Jedná se vždy o výjimečné produkty na trhu, nikoliv nutně luxusní.