Expozice v Domě umění

Rámec monografické výstavy o architektu Pavlu Janákovi tvoří otevřený systém, jehož estetika vychází z reinterpretace Janákových textů a specifických období jeho tvorby.Solitérní a individuálně kombinované prvky, které slouží jako všechny myslitelné formy paneláže (podstavec, stěnu, strop, roh pokoje…) jsou uspořádány v modulové mřížce. Proměnlivá forma je principiálně zakleta v nepřekročitelném karteziánském systému, čemuž lze velmi volně rozumět i jako odkazu k současné převažující interpretaci daného historického období.Ve výsledku objekty organizují prostor všech verzí výstavy podle scénáře napsaného kurátorem, zrežírované architektem, sestřihané a produkované grafikem. To vše v interaktivní a kritické spolupráci na míru každému konkrétnímu prostoru, exponátům i financím zvlášť.Vizuální dojem Janákovy monografické výstavy tak zůstává,  nikoli navzdory, ale právě kvůli individualitě jednotlivých řešení, totožný.

Spolupráce s Lenkou Křemenovou, Davidem a Martou Maštálkovými (A1Architects)