Kuwait city model

Pro produkční skupinu SpaceFilms spol. s. r. o. jsme navrhli a zrealizovali model města Kuwaitu pro multimediální prezentaci v rámci expozice historie Kuwaitské zdravotní péče navržené Jindřichem Smetanou pro Kuwaitskou princeznu. Původní vizí zadavatele byla plošná projekce města, my jsme navrhli projekci realizovat skrz poloprůsvitný model města, který byl nejprve vymodelován ve 3D a posléze reprodukován technologií "pečení laserem z prášku", která se používá pro komplikované modely nejen v automobilovém průmyslu. Ve výsledku vzniká možnost prezentovat město v různých atmosférách dle preferovaného scénáře expozice.

Spolupráce:  Jan Pospíšil, David Maštálka, Lenka Křemenová, Vít Svoboda. Projekce a expozice: Jindřich Smetana.

Foto Jan Pospíšil a Tomáš Souček