Expozice Staroměstská radnice

Tenhle projekt publikujeme, protože je zajímavý svým téměř nulovým rozpočtem a smutně odráží stav financí v kultuře. Když jsme se dostali k tvorbě konceptu dvojice fotografických výstav na pražské Staroměstské radnici pro magistrát hl. m. Prahy, netušili jsme dlouho, že rozpočet na paneláž se počítá na stokoruny. Jeho výši nám paradoxně nikdo nechtěl dopředu sdělit, a dozvěděli jsme se jej pouze metodou pokus/omyl, když jsme začali konzultovat návrhy spolu s odhadem realizačních nákladů. Zadáním bylo vytvořit intaktní výstavu v románsko – gotickém sklepení, přičemž cena paneláže měla být adekvátní původně používaným "papundeklovým" malířským stojanům (cca 400kč/ks) a měla přitom projít malými gotickými dveřmi po točitém schodišti. Nakonec jsme uspěli s probarvovanou černou mdf deskou spočítanou na celé formáty bez prořezu, distribuovanou v Holešovicích – co nejblíže. Potvrdili jsme si opět, že nejlevnější realizace vyžadují nejvíce času a energie.