Expozice pro Národní muzeum

Vyzvaná soutěž, kterou jsme nevyhráli. Výstavu Staré pověsti české jsme považovali za tendenční výstavu v konzervativní instituci, které by nápadný posun směrem k inteligentnímu návštěvníkovi prospěl. Navrhli jsme představit pověsti jako tajemný příběh, podivuhodnou mozaiku mnohoznačných vyprávění. Formální rámec výstavy tvořil otevřený systém, jehož estetika vycházela z autorské interpretace starověkých hradištních systémů, jak požadovalo zadání libreta. Základem výstavní práce však byl zcela přímý kontakt návštěvníka s exponáty, které ve většině případů nejsou prakticky jinak, než informačně cenné. Proto je možné je například nakopírovat a nechat zcela volně k dispozici na obrovském stole jako na velkém bleším trhu. Chtěli jsme výstavu, kde nebudete mezi zapečetěnými vitrínami pod dozorem kustodů pasován do role potencionálního zloděje.